תקנות בניין ציבורי חדש

תקנות בניין מגורים חדש

תקנות מוסדות חינוך חדשים

תקנות בניין ציבורי קיים

תקנות מוסדות חינוך קיימים

תקנות מוסדות בריאות קיימים

תקנות למקום ציבורי שאינו בניין

תקנות נגישות השרות

תקנות לשירותי תחבורה ציבורית

טיוטא לתקנות נגישות דרכים 2006

תקן 1918 על חלקיו באתר נציבות שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות

takanot.jpg